کروز در میان شرکتهایی که ارز دولتی گرفته اند بیشترین رفع تعهد را داشته است

کروز در میان شرکتهایی که ارز دولتی گرفته اند بیشترین رفع تعهد را داشته است

مدیر عامل کروز گفت: این شرکت بیش از ۹۰% از رفع تعهدات ارزی خود را انجام داده، به طوری که می توانم با قطعیت اعلام کنم کروز در میان شرکتهایی که ارز دولتی گرفته اند بیشترین رفع تعهد را نیز داشته اند و تمامی ارز دریافتی یا در خرید مواد و قطعات اولیه مورد لزوم خطوط تولید استفاده شده و یا برای خرید تجهیزات، قالبها و دستگاه های تولیدی بکار رفته است.

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
تهیه مواد اولیه از طریق مچینگ شرکت فولاد مبارکه و بازپرداخت از طریق اعتبار اسنادی بصورت ۳ و یا ۶ ماهه

تهیه مواد اولیه از طریق مچینگ شرکت فولاد مبارکه و بازپرداخت از طریق اعتبار اسنادی بصورت ۳ و یا ۶ ماهه

فرستنده: محمدرضا نجفی منش- رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران
گیرنده: محسن بندپی- استاندار تهران

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰