جلسه مشترک انجمن همگن قطعات خودرویی کشور و استان تهران با وزیر صمت

جلسه مشترک انجمن همگن قطعات خودرویی کشور و استان تهران با وزیر صمت

جلسه مشترک انجمن همگن قطعات خودرویی کشور به همراه جمعی از انجمن همگن قطعات خودرو استان تهران با مهندس رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت در محل این وزارت خانه برگزار شد.

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزارش ویژه خبر شبکه ی جام جم از خودکفایی ایران در صنعت قطعه سازی خودرو توسط گروه تولیدی کروز+(فیلم)

گزارش ویژه خبر شبکه ی جام جم از خودکفایی ایران در صنعت قطعه سازی خودرو توسط گروه تولیدی کروز+(فیلم)

بوم سازی قطعات خودرو توسط گروه تولیدی کروز با بیش از ۱۲ هزار نیروی متخصص در سایت های تولیدی این قطعه ساز

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
بازدید خبرنگاران از گروه تولیدی کروز بزرگ ترین کارخانه ی تولیدی قطعات خودرو کشور+(فیلم)

بازدید خبرنگاران از گروه تولیدی کروز بزرگ ترین کارخانه ی تولیدی قطعات خودرو کشور+(فیلم)

بازدید ۳ ساعته خبرنگاران از خطوط تولید شرکت قطعه سازی کروز

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن، در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۱ راس ساعت ۱۸ در محل اتوبان تهران کرج، مجموعه ورزشی المپیک، مجموعه هتل المپیک، سالن نمایش هتل آکادمی برگزار می گردد.

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعدیل قیمت قراردادهای قطعه سازان

تعدیل قیمت قراردادهای قطعه سازان

فرستنده: شهاب الدین بیمقدار
گیرنده: هاشم یکه زارع- مدیرعامل شرکت ایران خودرو و جواد سلیمانی مدیرعامل شرکت سایپا

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
سفارش گذاری توسط تولیدکنندگان داخلی و خرید به قیمت روز بازار بورس

سفارش گذاری توسط تولیدکنندگان داخلی و خرید به قیمت روز بازار بورس

فرستنده: شهاب الدین بیمقدار- رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه سازی
گیرنده: رضا رحمانی- وزیر صنعت، معدن و تجارت

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پرداخت به روز یا حداقل یک ماهه بدهی قطعه سازان

پرداخت به روز یا حداقل یک ماهه بدهی قطعه سازان

فرستنده: شهاب الدین بیمقدار- رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه سازی
گیرنده: رضا رحمانی- وزیر صنعت، معدن و تجارت

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران

جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن، در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۱ راس ساعت ۱۹ در محل اتوبان تهران کرج، مجموعه ورزشی المپیک- مجموعه هتل المپیک- سالن همایش هتل آکادمی برگزار می گردد.

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰