سازه‌ گستر سایپا از انجمن سازندگان و مجموعه‌های قطعات خودرو خارج شد
به دلیل اعلام آمار نادرست؛مازیاربیگلو سخنگویی انجمن سازندگان و مجموعه‌های قطعات خودرو

سازه‌ گستر سایپا از انجمن سازندگان و مجموعه‌های قطعات خودرو خارج شد

شرکت سازه‌گستر سایپا درخصوص اظهارات دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو مبنی بر وجود ۱۱۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ‌های گروه سایپا بیانیه‌ای صادر کرده و باتوجه به اصرار قابل تأمل آن انجمن بر اعلام آمار نادرست از تعداد محصولات دارای کسری قطعه در سایپا، این شرکت به‌عنوان متولی زنجیره تأمین محصولات گروه خودروسازی سایپا، تصمیم گرفته عضویت و همکاری‌های خود با انجمن مذکور را به حال تعلیق درآورد.

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰