ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد

ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کردند.

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰