کارشناسان مجازی دلیل اصلی مشکلات در ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک هستند
نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان تهران:

کارشناسان مجازی دلیل اصلی مشکلات در ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک هستند

واگذاری امور ترخیص در گمرک به کارشناسان مجازی، سبب بروز مشکلات متعدد در ترخیص قطعات و مواد اولیه، توقف خطوط تولید قطعه سازان، انباشت خودرو ناقص در کف و افزایش دوره گردش نقدینگی شده است.

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
قطعه‌سازان ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی دارند
آرش محبی نژاد:

قطعه‌سازان ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی دارند

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان با بیان اینکه ‌بزرگترین مشکل کنونی صنعت قطعه‌سازی، کمبود نقدینگی است، گفت: کسری نقدینگی امسال قطعه‌سازان به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که مجموع مطالبات معوق زنجیره تامین داخلی خودروسازان از خودروسازان به ۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
گام های بلند تشکیل کنسرسیوم قطعه سازان خودرویی در پنجمین نشست اعضا هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان استان تهران

گام های بلند تشکیل کنسرسیوم قطعه سازان خودرویی در پنجمین نشست اعضا هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان استان تهران

هدف نهایی این کنسرسیون باید حل مشکلات کلی پیش رو صنعت قطعه سازی باشد و منافع جمعی در آن به منافع شخصی ترجیح داده شود .

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشکل اصلی خوابیدن خودروهادر کف کارخانه عدم پرداخت بموقع طلب قطعه سازان است
شهاب الدین بی مقدار:

مشکل اصلی خوابیدن خودروهادر کف کارخانه عدم پرداخت بموقع طلب قطعه سازان است

بازار خودرو از ابتدای سال جاری وارد فاز جدید از نوسان قیمتی شد و این وضعیت تا امروز ادامه داشته است تا جایی که قیمت برخی خودرو‌های داخلی و خارجی سر به فلک کشیده است.

تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰