تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۴۰

صنعت خودروسازی وقطعه سازی درحمایت دولت یا دراسارت دولت؟!

در پنج دهه ی گذشته صنعت خودرو سازی در دست دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا با مدیران انتخابی دولت بوده وصنعت قطعه سازی در سه دهه ی گذشته پیشرفت قابل چشمگیری در راستای پیشرفت خودرو سازی داشته و هزاران کارگاه های کوچک و بزرگ تاسیس شده که قطعات عالی و حتی قابل مقایسه ای با نمونه های خارجی آن تولید کرده اند .

خبرقطعه؛حسن جمالی کاظمینی عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن  و قطعه سازان خودرو استان تهران – همانطور که میدانید در پنج دهه ی گذشته صنعت خودرو سازی در دست دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا با مدیران انتخابی دولت بوده وصنعت قطعه سازی در سه دهه ی گذشته پیشرفت قابل چشمگیری در راستای پیشرفت خودرو سازی داشته و هزاران کارگاه های کوچک و بزرگ  تاسیس شده که قطعات عالی و حتی قابل مقایسه ای با نمونه های خارجی آن تولید کرده اند .

هرچند که  ترازتجاری این دو شرکت بزرگ خودروسازی در دهه ی  اخیر رو به افول گذاشته و سمت وسوی زیان بخود گرفته که نتیجه آن تاثیر منفی درعملکرد ودرآمد قطعه سازان وابسته به این دو خودرو ساز می باشد که منجر به تعطیلی حدود یک چهارم واحدهای تولیدی قطعه سازی گردیده است و دلیل این اتفاق را میتوان در وجود تحریمها وقطع رابطه باسایر کشورهای  صاحب نام در این صنعت وعدم تامین برخی قطعات با تکنولوژی بالا دانست که منجر به کاهش تولید اتومبیل ودر نتیجه بیکاری کارگران وکاهش تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.

قطعه سازان در این مقطع بامشکلات وتنگناهای بسیاری دست به گریبان هستند که چنانچه جمله دولت؛مجلس وقوه قضائیه به داد آنها نرسد در شرف نابودی وتعطیلی میباشند.

از عمده مشکلات کارخانه های تولید کننده قطعه میتوان به :

۱-عدم تامین مواد اولیه ی داخلی و گرانی ارز

۲-قوانین ورود اجناس خارجی توسط بانک مرکزی و اداره ی گمرکات

۳- وجود قوانین دست وپاگیر در فضای حاکم بر کسب و کار ایران

۴-شرایط سخت تامین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی

۵-وجود قراردادهای یکطرفه خودروسازان با قطعه سازان اشاره کرد

بعنوان مثال از مشکلات اساسی و مهم قرار داد های قطعه سازان با خودروسازان یکطرفه بودن این نوع قراردادها می باشد که با انعقاد آن  درحقیقت  قطعه ساز به اسارت خودروساز در میاید، به نحوی که کلیه شرایط ازجمله تعیین قیمت اجناس  ونحوه پرداخت بهای آنها و همچنین تشخیص موقعیت کیفی ونحوه تولید وتامین قطعات  از طرف خودروساز تعیین میشود وعمدتا  قیمت گذاری قطعات تولیدی به زیان قطعه سازان میباشد.

این معضل باعدم پرداخت بموقع مطالبات قطعه سازان از طرف خودروسازان چند برابر میگردد؛ بطوری که قطعه ساز توان ادامه کار از او گرفته میشود و در گردابی از موانع ومشکلات ،تنگناها قرار میگیرد که بدهی های معوقه حقوق کارگری به کارگران  و همچنین چکهای برگشتی ناشی از خرید مواد ؛ قطعات و بدهیهای مالیاتی  و بیمه تامین اجتماعی و اقساط معوقه بانکها واحکام واجرائیه های مختلف حقوقی منجرمیشود  که دیگرتوان قد علم کردن نداشته باشند.

مشکل دیگر وابستگی صد درصد صنعت قطعه سازی  به دو شرکت خودرو سازی ایران خودرو  و سایپا  است و سیر نزولی  وضعف عملکردی این خودرو سازها باعث شکست و حتی نابودی قطعه سازان میگردد که درنتیجه نابودی قطعه سازان و در ادامه خودروسازان می باشد.

برای برون رفت از شرایط کنونی؛ متولیان امر می بایست به فکر مکانیزم بهتری در این راه با بکارگیری مدیرانی که تجربه مناسبی در مدیریت شرکتهای بحران زده را دارند  باشند واین ناممکن است مگراینکه منافع اداره کننده به منافع شرکت گره خورده باشد. و یا دستکم در جمع اعا هیئت مدیره خودورسازان نماینده قطعه سازان حور داشته باشد تا در تصمیم گریهای خودروسازان در زمینه های مختلف بخصوص در زمینه امور قطعه سازان شرکت داشته باشد.

و در پایان می بایست اشاره کنم که : در این برهه از زمان مدیرانی با تجربه ی محدود دولتی که هر چندماه یکبارهم دستخوش تغییرات میشوند مناسب در راهبری این کشتی طوفان زده نیستند.


لینک کوتاه : http://khabarghate.ir/?p=830
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما