تاریخ انتشار : 03 بهمن 1401 - 13:21

خصوصی سازی صنعت خودرو و ارتباط با خارج از کشور، ناجی قطعه سازان از وضعیت کنونی است

مدیرعامل شرکت بهسازان افراپالایه، کمک و ایجاد خودروسازی خصوصی و مستقل جهت کار آزاد، ایجاد بازار قطعه در خارج از کشور برای کسب و کار آزاد و جلسه با قطعه سازان و خودروسازان خارجی جهت تسهیل همکاری در خارج از کشور از جمله عوامل رها کننده قطعه سازان از وضعیت بحرانی کنونی عنوان کرد.

خصوصی سازی صنعت خودرو و ارتباط با خارج از کشور، ناجی قطعه سازان از وضعیت کنونی است

اصغر کاظمی مدیرعامل شرکت بهسازان افراپالایه در گفت وگو با پایگاه خبری خبرقطعه گفت: در تعدیل دیر هنگام قراردادها در ابتدای کار،  برنامه ریزی های بیلان مالی و هزینه ها و برنامه ریزی تولید را مختل می شود و سپس تولید کننده انگیزه بالای خود جهت تولید بیشتر و با کیفیت را از دست می دهد و این یعنی سیر نزولی یک مجموعه. به بیان دیگر تعدیل دیر هنگام از نظر مالی، مرگ اقتصادی یک مجموعه را در پی دارد . زیرا، درصد سود محصول کمتر از تورم ناشی از دیر کرد است و در عمل مجموعه هیچ سودی و پیشرفتی نداشته است .

او با بیان اینکه هزینه مواد اولیه نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته و افزایش قیمت کمتر از این درصد است، می گوید:در صورت تامین مناسب سرمایه در گردش ، میتوان بهتر برنامه ریزی کرد و مجموعه بهسازان افرا پالایه می تواند افزایش تولید خود را ۳ برابر تولید شرایط فعلی کند. (۳۰۰% افزا

یش تولید )

مدیرعامل شرکت بهسازان افراپالایه همچنین اظهار داشت: از انجمن قطعه سازان این خواهش را دارم که کارگروه ها و کارگاه های مربوط به صنف شغلی را فراهم کنند تا حداقل در این شرایط رکود ، علم و تجارب کاری افزایش پیدا کند .

از دیدگاه او کمک و ایجاد خودروسازی خصوصی و مستقل جهت کار آزاد، ایجاد بازار قطعه در خارج از کشور برای کسب و کار آزاد و جلسه با قطعه سازان و خودروسازان خارجی جهت تسهیل همکاری در خارج از کشور از جمله عواملی هستند که برای رهایی قطعه سازان از وضعیت بحرانی کنونی پیشنهاد می شود.

 


لینک کوتاه : http://khabarghate.ir/?p=1965
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما