هیات مدیره جدید انجمن قطعه سازان استان تهران انتخاب شد

هیات مدیره جدید انجمن قطعه سازان استان تهران انتخاب شد

هیات مدیره جدید انجمن قطعه سازان استان تهران امروز سه شنبه ۲۸ تیرماه با حداکثر آرا و حضور اعضای انجمن انتخاب شدند.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
پیش بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

پیش بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

قیمت خودرو در بازار کشور با نوسانات کمی همراه است. اما این نوسانات مانند ماه‌های گذشته نیست و تاثیر چندانی در وضعیت بازار ندارد.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
قیمت خودرو امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۱

قیمت خودرو امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۱

قیمت‌ها به صورت نوسانی است.تا زمانی که مذاکرات وین و بحث واردات خودرو به کشور نهایی نشود و به نتیجه نرسد، این نوسانات ادامه دارد.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
قیمت امروز خودرو/ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱

قیمت امروز خودرو/ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱

روند قیمت‌ها در بازار به صورت نوسانی طی می‌شود. در چند وقت اخیر قیمت خودرو ثابت نبوده است و به نظر نمی‌رسد که در روزهای آینده نیز ثابت بماند.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
پیش بینی قیمت خودرو در بازار

پیش بینی قیمت خودرو در بازار

قیمت خودرو این روزها نوسان کمتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کند. اما بازار همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد و خرید و فروش چندانی در آن صورت نمی‌گیرد. در واقع بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور تعادلی برقرار نیست.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
قیمت امروز خودروها در بازار

قیمت امروز خودروها در بازار

قیمت خودرو این روزها نوسان کمتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کند. اما بازار همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد و خرید و فروش چندانی در آن صورت نمی‌گیرد. در واقع بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور تعادلی برقرار نیست.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
قیمت خودرو امروز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱

قیمت خودرو امروز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱

قیمت خودرو این روزها نوسان کمتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کند. اما بازار همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد و خرید و فروش چندانی در آن صورت نمی‌گیرد. در واقع بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور تعادلی برقرار نیست.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
قیمت امروز خودروها در بازار

قیمت امروز خودروها در بازار

قیمت خودرو نوسان کمتری را نسبت به گذشته تجربه کرد. اما بازار همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد و خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
قیمت امروز خودرو ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱

قیمت امروز خودرو ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱

قیمت خودرو با نوساناتی همراه است. اگر اخباری از آزادسازی واردات و مشخص شدن تعرفه‌ها منتشر نشود، ممکن است رکود بازار تشدید شود.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
قیمت خودرو امروز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱

قیمت خودرو امروز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱

خودروهای پرطرفدار بازار امروز چه قیمتی دارند؟

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲