قطعه سازان با چالش تامین نقدینگی و ارز دست و پنجه نرم می کنند

قطعه سازان با چالش تامین نقدینگی و ارز دست و پنجه نرم می کنند

رضایی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان به بازار گفت: در صورتی هدف مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال ۱۴۰۲ در صنعت خودروسازی محقق می شود که زیرساخت های تولید تامین شود.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲