خبرجدید خودروسازان برای مردم

هزینه خرید خودرو از شرکت‌های خودروسازی کشور مشمول مالیات جدیدی به نام مالیات سبز می‌شود.

۱۴۰۱-۰۵-۰۹ - ۱۰:۳۲