فروش خودرو باید تابع دستورالعمل ۸ بندی دولت انجام شود
رییس جمهور:

فروش خودرو باید تابع دستورالعمل ۸ بندی دولت انجام شود

به گفته رییسی فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز باید تابع دستورالعمل ۸ بندی صادرشده از دولت انجام شود.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲
فضاسازی صنعت و بازار خودرو علیه دولت/ وزارت صمت درجایگاه تنظیم گری قرارگیرد
رییس جمهور:

فضاسازی صنعت و بازار خودرو علیه دولت/ وزارت صمت درجایگاه تنظیم گری قرارگیرد

رئیس‌جمهور در جریان بازدید اخیر خود از وزارت صمت ضمن تاکید بر پایان انحصار در بخش خودرو عنوان کرد که خودرو به محل فضاسازی علیه دولت تبدیل شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به این موضوع پرداخته که با وجود اقدامات خودرویی سیاستگذار در راستای رشد تیراژ، آزادسازی واردات و بورسی شدن، چرا به ابزاری علیه دولت تبدیل شده است.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲