ایران خودرو قطعات تولیدی ما را خریداری نکرده است

ایران خودرو قطعات تولیدی ما را خریداری نکرده است

بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت مهندسی جدید سازه، تیراژ تولیدات این شرکت بالا است، درحالی که مقدار فروش محدود است . چرا که هنوز ایران خودرو قطعات تولیدی ما را خریداری نکرده است.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲