بلاتکلیفی ادامه دار قطعه ساز باوجود نزدیک شدن به روزهای پایانی سال

بلاتکلیفی ادامه دار قطعه ساز باوجود نزدیک شدن به روزهای پایانی سال

مدیرعامل شرکت اردشیرسلمان می گوید همزمان با شروع نوسانات ارزی و سخت شدن دسترسی به مواد اولیه همچون پلاستیک با شرایط نامساعدی روبرو شده و برای ۴ ماهه پایانی سال در بلاتکلیفی به سرمیبریم.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲