استانداردهای اجباری جدید خودرو تا اسفند ۱۴۰۲

به تازگی فهرست آپشن های اجباری که خودروسازان داخلی باید روی محصولات خود نصب کنند اعلام شده است. به موجب آن، شرکت های خودروساز داخلی ملزم به نصب این تجهیزات و استانداردها تا اسفند سال ۱۴۰۲ هستند. اما نصب امکانات بیشتر روی خودرو در شرایط فعلی که صنعت خودروسازی با بحران های جدی مواجه است چه عواقبی می تواند در پی داشته باشد؟

۱۴۰۲-۰۴-۰۴ - ۱۷:۵۵


اولتیماتوم رئیس سازمان استاندارد به خودروسازان

رئیس سازمان استاندارد به شرکت‌های خدورسازی اولتیماتوم داد که باید همگی به قوانین استاندارد خودرو پایبند باشند.

۱۴۰۱-۱۰-۲۰ - ۱۰:۱۷


بیش از نیمی از قطعات خودروهای داخلی مطابق استاندارد ملی نیستند

به گفته رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور ۳۳ قطعه از ۵۵ قطعه خودروهای داخلی استاندارد ملی ندارند.

۱۴۰۱-۰۷-۱۶ - ۹:۱۵