واردات خودرو برای ۱۴۰۲ مجوز ۲ میلیاردی گرفت

واردات خودرو برای ۱۴۰۲ مجوز ۲ میلیاردی گرفت

دولت سیزدهم قانونی جدید برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ صادر کرده است تا با این روش تنش موجود در بازار خودرو را کنترل کند.

تاریخ انتشار :۲ مهر ۱۴۰۲
“کیا” به ایران رسید

“کیا” به ایران رسید

اولین محموله خودروهای وارداتی از برند کیا محصول کره جنوبی، بعد از ورود به بندر لنگه در استان هرمزگان، به گمرک شهریار تهران ترانزیت خواهد شد.

تاریخ انتشار :۲ مهر ۱۴۰۲