مارپیچ قیمت‌گذاری خودرو روی میز وزارت صمت/ زیان انباشته خودروسازان ادامه دارد

این روزها جنب و جوش زیادی در شورای رقابت به چشم می‌خورد. هرچند به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این جنب و جوش از مهرماه و همراه با اتمام مهلت شورای هماهنگی سران سه‌قوه مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری شورای رقابت شکل گرفته، با این حال با التهاب بازار خودرو و همچنین اصرار نهادهای نظارتی، ظاهرا جلسات نحوه تعیین قیمت خودرو به‌صورت فشرده برگزار می‌شود.

۱۴۰۱-۱۰-۲۶ - ۹:۱۱