پیش بینی ما افزایش تورم و تاثیر منفی بر نقدینگی است

بنابر اظهارات پدرام صمدی پیش بینی ها حاکی از افزایش تورم و تاثیر منفی بر نقدینگی است.

۱۴۰۱-۰۲-۲۲ - ۹:۴۸


تیراژ تولید وابسته به خدمات پس از فروش خودروسازان است

افزاش تیراژ تولید منوط به دو عامل برنامه افزایش تیراژ خودرو سازی وعدم واردات شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان است.

۱۴۰۱-۰۲-۱۷ - ۹:۴۴


احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت در سال جاری

به گفته مدیرعامل شرکت دانابسپار بخشی از مواد اولیه وارداتی است و پیش بینی می شود با تمام موارد در نظر گرفته شده شاهد افزایش قیمتی ۳۰ درصدی باشیم.

۱۴۰۱-۰۲-۱۲ - ۱۰:۳۵


حیات ما وابسته به توافق قیمتی با مشتری است

به گفته مدیرعامل شرکت پیوند مبتکر پارس با درنظر گرفتن میزان افزایش حقوق و دستمزد و به تبع آن هزینه های سربار احتمال می رود که هزینه های تولید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد.

۱۴۰۱-۰۲-۰۸ - ۹:۵۲