واردات خودرو در روند قیمتی خودروهای داخلی بی تاثیر است

رئیس هیات مدیره شرکت چکاد صنعت فلاح اعلام کرد: واردات خودرو در روند قیمتی خودروهای تولید داخل بی تاثیر است.

۱۴۰۱-۰۳-۱۷ - ۱۰:۱۴