سرقت قطعات خودروهای وارداتی در منطقه آزاد انزلی

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: این خودروها در انبارهایی قرار دارد که در زیرمجموعه سازمان اموال تملیکی نیستند.

۱۴۰۱-۰۶-۲۰ - ۹:۴۲