شورای رقابت یا شورای انحصار؟

شورای رقابت یا شورای انحصار؟

بخش‌هایی از دستورالعمل اخیر شورای رقابت که به بحث واردات خودرو می‌پردازد، جنجالی شده است. بعد از اعمال قیمت‌گذاری دستوری توسط شورا درخصوص تولیدات داخلی و زیان به خودروسازان، این بار این نهاد به دخالت در واردات خودرو پرداخته و آن را انحصاری اعلام کرده است.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲
پیشرفت صنعت خودرو نیازمند کناره گیری دولت است

پیشرفت صنعت خودرو نیازمند کناره گیری دولت است

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: پیشرفت صنعت خودرو نیازمند کناره گیری دولت از این صنعت و واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی است

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲