روش کنونی خودروسازان، قطعه سازان را نابود خواهد کرد

مدیرعامل شرکت حقیقت صنعت ایرانیان می گوید: همانطور که خودرو سازان در سال های نه چندان دور باعث رشد و شکوفایی قطعه سازان شده اند؛ با این روندی که در پیش گرفته اند باعث نابودی قطعه سازان خواهند شد. زیرا این قراردادها که به آن عمل هم نمی شود، برای شرایط ثابت تعبیه شده و در شرایطی که نرخ ارز دائم در حال نوسان است باعث تضعیف قطعه سازان شده و ارزش پولی که دریافت می کنند همواره در بهترین حالت حدود ۶۰ درصد ارزش واقعی خواهد بود. 

۱۴۰۱-۱۱-۰۲ - ۱۴:۱۲