فعالان اقتصادی بر انتخاب افراد اصلح برای ورود به اتاق بازرگانی تمرکز کنند

فعالان اقتصادی بر انتخاب افراد اصلح برای ورود به اتاق بازرگانی تمرکز کنند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت کناره گیری دولت از مداخلات غیرضروری در اقتصاد گفت: دولت باید خود را از قیمتگذاری دستوری کنار کشیده و اجازه دهد تا فعالان اقتصادی واقعی، در اقتصاد ایران نقش آفرینی نمایند.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲
قطعه‌سازان تهران این هفته هیات مدیره برمی‌گزینند

قطعه‌سازان تهران این هفته هیات مدیره برمی‌گزینند

آکادمی هتل المپیک تهران روز سه شنبه ۲۸ تیرماه میزبان مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران خواهد بود.

تاریخ انتشار :۱۱ فروردین ۱۴۰۲