حذف قطعه سازان کلید خورده است

با توجه به نظام مالی و اقتصادی حاکم بر زنجیره خودروسازی در کشور احتمالا فاصله تکنولوژیکی ما با دنیا به حدی می رسد که دیگر قابل جبران نخواهد بود.

۱۴۰۲-۰۳-۰۳ - ۱۱:۳۹