خداحافظی ساپکو و سازه گستر با دنیای قطعه سازی

خداحافظی ساپکو و سازه گستر با دنیای قطعه سازی

طبق آنچه در طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحول خودروسازی آمده، شرکت‌های تامین‌کننده قطعات ایران‌خودرو و سایپا در سال آینده حذف خواهند شد تا پس از حدود سه دهه به فعالیت آنها پایان داده شود.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
همکاری ایران با روسیه در قطعه سازی خودرو

همکاری ایران با روسیه در قطعه سازی خودرو

به میزان ۷۰۰ میلیون یورو موافقت‌نامه میان فعالان اقتصادی ایرانی و روسی منعقد شد که اگر ۲۰ درصد از این رقم نیز به قرارداد منجر شود، دو برابر صادرات ایران در حوزه قطعه سازی خواهد بود.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
طراحی پلتفرم مشترک بین ایران، روسیه وچین

طراحی پلتفرم مشترک بین ایران، روسیه وچین

دبیر شورای هماهنگی صنعت خودرو پیشنهاد کرد یک پلتفرم مشترک خودرویی بین ایران، روسیه و چین تعریف و طراحی شود.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲