تامین مالی قطعه سازان با ارائه اوراق گام

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به تجربه موفق استفاده قطعه‌سازان از اوراق گام، آن را ابزاری مناسب برای تامین مالی تولیدکنندگان برشمرد.

۱۴۰۱-۰۸-۲۳ - ۱۵:۰۸