از دست دادن نیروی کار چه آسیب هایی به قطعه ساز وارد می کند؟

نیروی کار سرمایه اصلی یک مجموعه تولیدی بوده و قطعا از دست دادن آن موجب تضعیف شرکت می شود. امروزه قطعه سازان خودرو به عنوان عضو کلیدی زنجیره تامین، با بحران های متعددی از جمله کمبود نیروی کار مواجه هستند و این موضوع مشکلات زیادی را در زمینه تولید و توسعه برای قطعه سازان پدید آورده است.

۱۴۰۲-۰۳-۳۰ - ۱۱:۴۱


مقصر وضعیت بحرانی قطعه سازان کیست؟

قطعه سازان خودرو عضو کلیدی زنجیره خودروسازی بوده که عمدتا از بخش خصوصی هستند. اما امروزه قطعه سازان به دلایل مختلفی شرایط خوبی ندارند و با بحران های متعددی که مسئول آنها خودروساز و نهادهای دولتی هستند، دست و پنجه نرم می کنند.

۱۴۰۲-۰۳-۲۹ - ۱۱:۵۳


بحران کمبود نیروی کار در صنعت قطعه سازی

قطعه سازان خودرو امروزه با مشکلات متعددی از جمله کمبود نقدینگی، رکود بازار، سوء مدیریت ، نیروی انسانی، ، چالش تامین ارز، رکود اقتصادی، بدهی های بانکی، بی ثباتی نرخ ارز، پرداخت دیر هنگام مطالبات و … دست و پنجه نرم می کنند. اما یکی از بزرگترین مشکلات قطعه سازان خودرو کمبود نیروی کار است.

۱۴۰۲-۰۳-۲۸ - ۱۴:۱۹