دولت جور خودروسازان را بکشد و بدهی قطعه سازان را پرداخت کند

از ابتدای دولت سیزدهم، افزایش تیراژ تولید خودرو و رونمایی از خودروهای جدید از جمله اهداف مهم صنعت خودرو کشور تعریف شد. با این حال به نظر می‌رسد قطعه‌سازان، به عنوان یکی از ارکان حیاتی زنجیره تولید، با توجه به روند افزایشی بدهی خودروسازان، چندان با برنامه‌ریزی خودرویی دولت هماهنگ نیستند.

۱۴۰۱-۰۶-۱۳ - ۱۱:۴۴