مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد/ پای سایپا به ایران خودرو باز شد

مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد/ پای سایپا به ایران خودرو باز شد

مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو برکنار شد.

تاریخ انتشار :۴ مهر ۱۴۰۲