نقدینگی، بروزرسانی قراردادها و تخصیص ارز بزرگترین چالش این روزهای قطعه سازان
در گفتگو با محمد ممتازی مدیرعامل بهین صنعت راد مطرح شد

نقدینگی، بروزرسانی قراردادها و تخصیص ارز بزرگترین چالش این روزهای قطعه سازان

عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و بروزرسانی قراردادها با خودروساز موجب تضعیف قطعه سازان شده که یقینا تاثیر منفی آن روی صنعت خودروسازی طی ماه های آتی مشاهده می شود.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲
مطالبات ما از سازه گستر به ۷ ماه رسیده

مطالبات ما از سازه گستر به ۷ ماه رسیده

مدیرعامل شرکت بهین صنعت درباره روند پرداخت مطالبات گفته: مطالبات ما از شرکت سازه گستر سایپا به حدود ۷ ماه رسیده است و این زمان برای شرکت ساپکو نیز ۴ ماهه است.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲