شاهکار BMW معرفی شد

شاهکار BMW معرفی شد

ب ام و ام۳ تورینگ مدل ۲۰۲۳ برابر با ۱۸۶۵ کیلوگرم وزن دارد که در مقایسه با سدام ام۳ مجهز به سامانه تمام چرخ محرک ۸۵ کیلوگرم سنگین تر است.ر

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲