تامین منابع مالی؛ مسیر اصلی امسال ایران خودرو در تحقق هدف تولید

تامین منابع مالی؛ مسیر اصلی امسال ایران خودرو در تحقق هدف تولید

مدیرعامل ایران خودرو تامین منابع مالی را مسیر اصلی در تحقق هدف تولید امسال دانست و تصریح کرد: نظام بانکی همواره در تنگنا‌ها پشتیبان تولید ایران خودرو بوده است.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲
تامین مالی قطعه سازان داخلی با ایجاد شعب در کشورهای هدف

تامین مالی قطعه سازان داخلی با ایجاد شعب در کشورهای هدف

مدتی است کشورهای حاشیۀ خلیج فارس در تلاش هستند تا با ایجاد زمینه‌های روانی در ذهن خودروسازان و قطعه سازان ایرانی، بخشی از توانایی تولید آنان را به نفع صنایع کشور خویش به کار گیرند.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲