تامین منابع مالی؛ مسیر اصلی امسال ایران خودرو در تحقق هدف تولید

مدیرعامل ایران خودرو تامین منابع مالی را مسیر اصلی در تحقق هدف تولید امسال دانست و تصریح کرد: نظام بانکی همواره در تنگنا‌ها پشتیبان تولید ایران خودرو بوده است.

۱۴۰۲-۰۱-۲۶ - ۱۲:۵۱


تامین مالی قطعه سازان داخلی با ایجاد شعب در کشورهای هدف

مدتی است کشورهای حاشیۀ خلیج فارس در تلاش هستند تا با ایجاد زمینه‌های روانی در ذهن خودروسازان و قطعه سازان ایرانی، بخشی از توانایی تولید آنان را به نفع صنایع کشور خویش به کار گیرند.

۱۴۰۱-۰۶-۲۹ - ۹:۳۹