نقدینگی، بروزرسانی قراردادها و تخصیص ارز بزرگترین چالش این روزهای قطعه سازان
در گفتگو با محمد ممتازی مدیرعامل بهین صنعت راد مطرح شد

نقدینگی، بروزرسانی قراردادها و تخصیص ارز بزرگترین چالش این روزهای قطعه سازان

عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و بروزرسانی قراردادها با خودروساز موجب تضعیف قطعه سازان شده که یقینا تاثیر منفی آن روی صنعت خودروسازی طی ماه های آتی مشاهده می شود.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲
کاهش فروش قطعه سازان به خودروسازان به دلیل عدم پرداخت مطالبات
تمایل قطعه سازان به حضور در بازار افترمارکت به جای تامین خطوط خودروساز

کاهش فروش قطعه سازان به خودروسازان به دلیل عدم پرداخت مطالبات

در شرایطی که وزارت صمت و خودروساز قصد افزایش تیراژ تولید خودرو را در سال جاری دارند، اما تعامل بین خودروساز و قطعه سازان و زنجیره تامین به نحوی است که نه تنها امکان رشد تیراژ در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد، بلکه بعید است که خودروسازان بتوانند تیراژ تولید سال گذشته خود را نیز ثبت کنند.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲