فروش خودرو باید تابع دستورالعمل ۸ بندی دولت انجام شود
رییس جمهور:

فروش خودرو باید تابع دستورالعمل ۸ بندی دولت انجام شود

به گفته رییسی فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز باید تابع دستورالعمل ۸ بندی صادرشده از دولت انجام شود.

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲
نبود قطعات یدکی اصلی در بازار مردم را با مشکل مواجه کرده است

نبود قطعات یدکی اصلی در بازار مردم را با مشکل مواجه کرده است

نیک آیین گفت:کمبود قطعات اصلی در بازار، زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است؛ برخی این قطعات بی کیفیت را در بسته بندی قطعات اصلی و با نشان معروف به بازار عرضه می‌کنند

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲