کاری که ترامپ نتوانست با خودروسازی ایران کند را خودمان کردیم

کاری که ترامپ نتوانست با خودروسازی ایران کند را خودمان کردیم

عضو هیات رئیسه انجمن قطعه سازان گفته با برخی تصمیمات اشتباه و سیاست‌های غلط، آنچه که ترامپ و تحریم‌ها نتوانستند ضد صنعت خودرو ایران اجرایی کنند را ما خودمان اجرایی کردیم.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲