اجباری شدن خدمات پس از فروش برای صنعت خودرو
برای نخستین بار صورت می گیرد:

اجباری شدن خدمات پس از فروش برای صنعت خودرو

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: خدمات پس از فروش برای اولین بار در تاریخ صنعت خودرو اجباری شده است.

تاریخ انتشار :۱۶ خرداد ۱۴۰۲