ساپکو به دنبال ارتباط تعاملی و شفاف با قطعه سازان
در گفتگوی اختصاصی با کیانوش پورمجیب مدیرعامل ساپکو مطرح شد

ساپکو به دنبال ارتباط تعاملی و شفاف با قطعه سازان

کیانوش پورمجیب به تازگی سکان مدیریت ساپکو شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو را در دست گرفته است. در حاشیه نمایشگاه قطعات خودرو ۱۴۰۲ فرصتی پیش آمد تا در خصوص رویکردهای آینده ساپکو با کیانوش پورمجیب گفتگویی داشته باشیم.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲