نقدینگی، بروزرسانی قراردادها و تخصیص ارز بزرگترین چالش این روزهای قطعه سازان
در گفتگو با محمد ممتازی مدیرعامل بهین صنعت راد مطرح شد

نقدینگی، بروزرسانی قراردادها و تخصیص ارز بزرگترین چالش این روزهای قطعه سازان

عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و بروزرسانی قراردادها با خودروساز موجب تضعیف قطعه سازان شده که یقینا تاثیر منفی آن روی صنعت خودروسازی طی ماه های آتی مشاهده می شود.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲
فروش قطعه با قیمت دو سال قبل به خودروسازان!
عدم تعدیل به موقع قیمت زمینه ساز مشکلات نقدینگی و مالیاتی قطعه سازان

فروش قطعه با قیمت دو سال قبل به خودروسازان!

در شرایطی که بازار خودرو برای بهود شرایط نیازمند تعامل خوب خودروساز و قطعه ساز است، اما ارتباط میان این دو در شرایط بحرانی بوده و قطعه سازان به دلایل بدعهدی خودروسازان و قیمت گذاری دستوری در شرایط بدی به سر می برند.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲