تعدیل یک سوم نیروی انسانی شرکت سلاسل گستر به واسطه تورم
فعالان صنعت قطعه‌سازی؛

تعدیل یک سوم نیروی انسانی شرکت سلاسل گستر به واسطه تورم

به گفته مدیرعامل شرکت سلاسل گستر باتوجه به پیش بینی های قبلی و موضوع تورم ؛ این شرکت در ۳ ماه آخر سال گذشته تعداد ۲۵ نفر از پرسنل خود را تعدیل کرده است

تاریخ انتشار :۱۰ فروردین ۱۴۰۲