قرعه کشی خودرو چرا تعلیق شد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قرار است پس از دریافت مجوزهای امنیتی، دور دوم فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه به اجرا دربیاید.

۱۴۰۱-۰۴-۱۲ - ۹:۵۲