تامین منابع مالی؛ مسیر اصلی امسال ایران خودرو در تحقق هدف تولید

تامین منابع مالی؛ مسیر اصلی امسال ایران خودرو در تحقق هدف تولید

مدیرعامل ایران خودرو تامین منابع مالی را مسیر اصلی در تحقق هدف تولید امسال دانست و تصریح کرد: نظام بانکی همواره در تنگنا‌ها پشتیبان تولید ایران خودرو بوده است.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲