خودرو های خارجی از امروز به مزایده رفتند

قائم مقام و سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: سازمان اموال تملیکی فرایند برگزاری مزایده خودرو‌های رسوبی وارداتی را از امروز (هفتم مهر ماه) آغاز کرد.

۱۴۰۱-۰۷-۰۷ - ۱۰:۰۰