تمایل ایران و روسیه به تولید خودرو روی پلتفرم‌های مشترک

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: تمایل ایران و روسیه به تولید خودرو روی پلتفرم‌های مشترک، یکی از جذابیت‌های نمایشگاه “اتومبیلیتی ۲۰۲۲” روسیه بود که امیدواریم در آینده نزدیک شکل اجرایی به خود بگیرد.

۱۴۰۱-۰۶-۰۶ - ۱۵:۲۷


زنجیره خودروسازی ایران توانمندتر از روسیه

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفته است: در دو صنعت راهبردی خودرو و قطعه‌ بالاتر از صنعتگران روسی هستیم و از توان مهندسی بالاتری برخورداریم

۱۴۰۱-۰۴-۱۴ - ۱۱:۵۹