واکاوی محرک‏‏‌های نزولی قطعه‏‏‌سازان

صنعت خودرو یکی از صنایع مادر کشور است. این صنعت برای حرکت و چرخه تولید نیازمند صنعت تولید قطعات خودرو به‌عنوان پشتیبان است، بنابراین صنعت قطعه‎‌سازی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مشتریان عمده این صنعت شرکت‌های خودروساز داخلی هستند که بزرگ‌ترین آنها ایران‌خودرو و سایپاست. در سال‌های اخیر خودروسازان همواره زیان‌‌‌ده بوده‌‌‌اند که این امر موجب شده است مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز با تاخیر همراه شود و در نتیجه این شرکت‌ها با چالش نقدینگی همراه باشند. در این میان، یکی دیگر از چالش‌‌‌های جدی که همچنان برخی از سهم‌‌‌های این صنعت با آن همراه هستند، ریسک نرخ‌‌‌گذاری دستوری است. مادامی که این شرکت‌ها نتوانند متناسب با رشد هزینه‌‌‌ها نرخ فروش خود را افزایش دهند نمی‌‌‌توان آینده مثبتی برای آنها در نظر گرفت. چالش‌های موجود در بخش قطعه‌سازی، سبب شده تا صنعت خودرو نتواند به عنوان یک مزیت رقابتی در صنعت ایران قلمداد شود.

۱۴۰۲-۰۱-۲۰ - ۱۱:۱۹