حرارت سازه همچنان در انتظار تعدیل های قیمتی ۱۴۰۱

مدیرعامل شرکت حرارت سازه می گوید: شرکت هایی که با آنها همکاری داریم اسفند ۱۴۰۱ را برای توافق برسر تعدیل های قیمتی وعده داده بودند اما هفته آخر اسفندماه اعلام کردند که هنوز به نتیجه نرسیده اند.

۱۴۰۲-۰۱-۲۶ - ۱۳:۱۰