میزان اشتغال تابع تولیدات خودروسازان است

میزان اشتغال تابع تولیدات خودروسازان است

بنابر اظهارات مدیراجرایی شرکت سحرقطعه امین میزان اشتغال در این شرکت تابع روند تولیدات خودروسازان است.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲
احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت در سال جاری

احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت در سال جاری

به گفته مدیرعامل شرکت دانابسپار بخشی از مواد اولیه وارداتی است و پیش بینی می شود با تمام موارد در نظر گرفته شده شاهد افزایش قیمتی ۳۰ درصدی باشیم.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲
لزوم تزریق ۷۰ درصدی سرمایه در گردش برای ونوس شیشه

لزوم تزریق ۷۰ درصدی سرمایه در گردش برای ونوس شیشه

در صورتی که تا ۷۰ درصد به سرمایه در گردش این شرکت اضافه شود نه تنها شاهد تعدیل نیرو نخواهیم بود بلکه تولید نیز کاهش نخواهد یافت.

تاریخ انتشار :۶ مهر ۱۴۰۲