تامین مالی قطعه سازان داخلی با ایجاد شعب در کشورهای هدف

مدتی است کشورهای حاشیۀ خلیج فارس در تلاش هستند تا با ایجاد زمینه‌های روانی در ذهن خودروسازان و قطعه سازان ایرانی، بخشی از توانایی تولید آنان را به نفع صنایع کشور خویش به کار گیرند.

۱۴۰۱-۰۶-۲۹ - ۹:۳۹