خودروسازان ۶/ ۷۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند
صورت‌های مالی خودروسازان منتشر شد؛

خودروسازان ۶/ ۷۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند

موتور تولید زیان در خودروسازی همچنان روشن است. صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال۱۴۰۰ که به تازگی در سامانه کدال منتشر شده است از زیان ۹هزار و ۴۵۰میلیارد تومانی تولید حکایت دارد.

تاریخ انتشار :۱۲ خرداد ۱۴۰۲