نمایش قدرت قطعه سازی کشور در نمایشگاه کروز

نمایش قدرت قطعه سازی کشور در نمایشگاه کروز

در نمایشگاه برگزار شده در شرکت کروز گزارش عملکرد ۱۰ ساله واحد خودکفایی این شرکت صنایع تولیدی ارائه شد

تاریخ انتشار :۱۲ خرداد ۱۴۰۲
پیش بینی ۱۵ درصدی افزایش تولید در سال جاری

پیش بینی ۱۵ درصدی افزایش تولید در سال جاری

مدیرعامل شرکت لنت ترمز ایران می گوید: این شرکت در برنامه های خود پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی تولید رامدنظر قرار داده است.

تاریخ انتشار :۱۲ خرداد ۱۴۰۲
احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت در سال جاری

احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت در سال جاری

به گفته مدیرعامل شرکت دانابسپار بخشی از مواد اولیه وارداتی است و پیش بینی می شود با تمام موارد در نظر گرفته شده شاهد افزایش قیمتی ۳۰ درصدی باشیم.

تاریخ انتشار :۱۲ خرداد ۱۴۰۲