ادعای بهبود نیافتن کیفیت خودروهای داخلی نادرست است

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت گزارش این شرکت از بهبود روند میزان رضایت مشتریان خودروهای صفر کیلومتر تا نیمه مرداد نسبت به فروردین حاکی از بهبود کیفیت خودروهای داخلی و نادرستی ادعای پلیس در مورد عدم افزایش کیفیت این خودروهاست.

۱۴۰۱-۰۵-۲۳ - ۱۱:۱۷


راه حل افزایش کیفیت خودرو ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی است

سخنگوی وزارت صمت گفت: هدف‌گذاری سطح کیفی خودرو در سال ۱۴۰۱، پنج درصد نسبت به سال قبل ارتقا یافته است.

۱۴۰۱-۰۵-۲۲ - ۱۰:۰۸