چالش های قطعه سازی و خودروسازی در عصر خودروهای برقی
در گفتگو با امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو مطرح شد

چالش های قطعه سازی و خودروسازی در عصر خودروهای برقی

صنعت قطعه سازی و خودروسازی ایران هم اکنون هم یک صنعت عقب مانده و از نفس افتاده است. در چنین شرایطی تنها راهی که عقب ماندگی صنعت خودروسازی ایران را جبران می کند، عرضه خودروهای برقیست. اما این موضوع به این سادگی ها نبوده و پیش نیازهای متعددی دارد که اگر آنها فراهم نشود، مانند از چاله در آمدن و در چاه افتادن است. در ادامه قصد بررسی چالش های قطعه سازی و به دنبال آن خودروسازی در ایران را در عصر خودروهای برقی داریم.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲
تکنولوژی خودروهای برقی در کشور وجود ندارد

تکنولوژی خودروهای برقی در کشور وجود ندارد

تولید خودرو ارزان‌قیمت یکی از طرح‌ها و برنامه‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو دنبال می‌کند.

تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۴۰۲